Communitymanagement

Een community is een online platform waar mensen met gemeenschappelijke interesses bij elkaar komen om met elkaar te 'praten', ervaringen te delen en/of dingen te doen. Leden hebben onderlinge relaties gebaseerd op vertrouwen. 

Als communitymanager adviseer ik bij de opzet van een communityconcept. De soort community, strategie, doel, doelstellingen/KPI's en targets worden vastgesteld, net als de benodigde taken, werkzaamheden en resources. Een zorgvuldig opgestelde contentkalender bevat alle acties en activaties om de community optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Ik verzorg de  webanalytics en stel managementrapportages op. Offline events organiseren om leden/klanten nog meer te verbinden behoort ook tot mijn werkzaamheden. Ik streef daarbij naar het tot stand brengen van een optimale verbinding tussen organisaties en hun leden/klanten.

10.000 leden Eneco Forum offline event