Profiel

Van communicatiestrategie tot en met uitvoering

Quarante Communicatie realiseert online en offline communicatiestrategieën en communicatieplannen, coördineert de uitvoering en creëert content.

Quarante Communicatie is in 2002 opgericht. Ervaring met b-to-b, b-to-c en gezondheidszorg.

 

 

 

bag-and-hands

ANALYSEREN

Iedere opdracht begint met een grondige analyse van de doelstellingen die met de communicatie inspanningen moeten worden behaald. Interne communicatie heeft vaak te maken met gewenste attitude- en gedragsveranderingen bij medewerkers. Ëxterne communicatie betreft het opbouwen en onderhouden van verbeterde relaties met stakeholders en het aanzetten tot actie. Meer en meer vindt daarbij multichannel inzet plaats. Waar nodig worden online en offline middelen verbonden.

 

 

CONTENT STRATEGIE

Als onderdeel van de content strategie stellen we vast welke doelstellingen met behulp van content gerealiseerd dienen te worden. We schetsen een profiel van onze user of customer en stellen persona's op. We onderzoeken de weg die de doelgroeppersonen afleggen om informatie te krijgen (de user of customer journey). Daarna stellen we vast welke acties we graag door de doelgroeppersonen terug willen zien (bon invullen, inschrijven voor een event, downloaden van brochures enzovoort). Na afloop meten we de resultaten van deze conversies en gebruiken we deze informatie als input voor vervolgcampages.Vanzelfsprekend zijn alle online teksten conform up-to-date zoekmachine informatie en informatie afkomstig van Google zoals het feit dat er meer gelet wordt op de kwaliteit van de teksten. Oftewel: hoe waarderen bezoekers de teksten. Dat blijkt uit paginabezoek en herhalen van content bijvoorbeeld op social media.Teksten, beeld, filmmateriaal en infographics worden als onderdeel van prototypes vooraf getest bij de doelgroeppersonen en achteraf geëvalueerd.