Verandercommunicatie

Als communicatieadviseur heb ik veel ervaring met verandercommunicatie. Veelal betreft het verbetertrajecten waarbij een zorgvuldige communicatie naar interne doelgroepen van groot belang is. Inherent aan verander- en verbetertrajecten is het optreden van weerstanden. Hoe daar communicatief op te anticiperen en hoe mensen mee te krijgen naar de gewenste situatie vergt een grondige analyse vooraf, maar ook inlevingsvermogen en flexibiliteit. Mijn opdrachtgevers delen hun ervaringen ten aanzien van mijn communicatieve begeleiding bij verander- en verbetertrajecten.

Verander- en verbetertrajecten

De opdrachten waarbij ik ben betrokken, variëren van het communicatief begeleiden van HR/Arbo-opdrachten tot alle partijen op 1 noemer krijgen bij websiteverbeteringen. Enkele voorbeelden:

  • Het terugbrengen van ziekteverzuim en het realiseren van de juiste handelswijze bij ziekmeldingen;
  • Het bewust maken van een juiste naleving van hygiënevoorschriften bij specialisten en verpleegkundigen;
  • Alle medewerkers bewust maken van verantwoordelijkheden en taken bij interne crises;
  • De communicatieve begeleiding van een drie ziekenhuizen overstijgend samenwerkingsverband (fusie);
  • Een opdracht waarbij verschillende partijen samenwerken aan een verbeterde website van een automatiseringsbedrijf in een snel veranderende, internationaal georiënteerde omgeving.

verandercommunicatie
VERANDERCOMMUNICATIE